Opgaver - oversigt
Brugergrænsefladen
Data - opslag, søgning og filtrering
Værktøjskassen
Rapporter

Skifte mellem visninger

Toppen af alle sider, der understøtter visninger, indeholder et kontrolelement til valg af visninger, som viser navnet på den aktuelle visning.

Visningsvælgeren har to størrelsesvariationer:

  • Store visningsvælgere – Sider, der har en tydelig liste, har en større visningsvælger af forskellige årsager. Den vigtigste er, at den store visningsvælger angiver de sider, hvor visningen kan indeholde brugerdefinerede filtre og sorter. Der indgår filtre og sorter i visningerne, og derfor er den største vælger også påkrævet, fordi visningsnavnene ofte er den bedste beskrivelse af de data, der vises på skærmen, og forventningen er, at brugerne skifter mellem visninger ofte på disse sidetyper. Gruppering i et gitter kan også gemmes for visninger på en side med store visningsvælger.

    Stor visningsvælger, der understøtter ændringer af forespørgsler i visningen.

  • Små visningsvælgere – Alle andre sider i fuld skærmstørrelse (med undtagelse af arbejdsområder og dashboardet) har en mindre visningsvælger, der vises ud for sidens billedtekst. Visningerne på disse sider indeholder kun brugertilpasninger, og ikke brugerdefinerede filtre. På disse sider er formularteksten eller posttitlen ofte de vigtigste oplysninger øverst på siden. Den mindre størrelse af visningsvælgeren afspejler også en lavere forventet frekvens for skift af visninger på disse sider.

    Lille visningsvælger, der ikke understøtter ændringer af forespørgsler i visningen.

Hvis du vælger visningsnavnet, åbnes visningsvælgeren med listen over tilgængelige visninger for denne side.

Hvis funtionen Forbedret understøttelse af juridisk enhed for gemte visninger er aktiveret, viser visningsvælgeren de tilgængelige visninger i to sektioner. Den første sektiont indeholder visninger, der er specifikke for den aktuelle juridiske enhed, og den anden indeholder visninger, der er tilgængelige for alle juridiske enheder. Den første sektion er kun synlig, hvis der er visnnger for siden, som er specifikke for de juridiske enheder.

  • Standardvisning – Visningen Standard er den indbyggede visning af siden, hvor der ikke er anvendt brugertilpasninger.
  • Personlige visninger – Visningerne uden hængelåse repræsenterer dine personlige visninger. Dette er visninger, som enten du har oprettet, eller som er tildelt af en administrator.
  • Låste visninger – Nogle visninger (f.eks. Standard-visningen og eventuelle visninger, der er udgivet til din rolle) har et hængelåssymbol ved siden af dem i visningsvælgeren. Dette symbol angiver, at du ikke kan redigere disse visninger. Men ændringer, der afspejler sideforbruget, gemmes dog automatisk. Disse ændringer omfatter ændringer i bredden af en gitterkolonne og ændringer af den udvidede eller skjulte tilstand for et oversigtspanel. Du kan dog oprette en personlig visning, der er baseret på en låst visning, ved hjælp af handlingen Gem som, hvis du har rettigheder til personlige indstillinger.
  • Nye visninger – Publicerede visninger, der endnu ikke er åbnet, har et spark-symbol til venstre for visningsnavnet.

Hvis du vil skifte til en anden visning, skal du først åbne visningsvælgeren og derefter vælge den visning, du vil indlæse.