Selvstyret – certificeringsugen februar 2020

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Type

Lukket bog. Ingen hjælpemidler.

Varighed

90 minutter

Spørgsmålene

 • kommer i tilfældig rækkefølge
 • kan besvares i vilkårlig rækkefølge.
 • kan markeres for senere gennemsyn (hvis de ikke er besvarede)

Vejledning til testskærmbilledet

Det normale testskærmbillede viser

 • Tidstæller – viser tid tilbage
 • Oversigt med spørgsmålsnumre
  • blåt – nuværende spørgsmåk
  • grønt – besvaret
  • rødt – ubesvaret / markeret af dig til senere gennemsyn
  • hvidt – ubesvaret / umarkeret
  • Èt spørgsmål ad gangen
 • Knapper til
  • Markering til senere gennemsyn – kaldet “Review question”
  • Oversigt med spørgsmålsnumrene – kaldet “Quiz summary”
 • Det aktuelle spørgsmål
  • Spørgsmålsnummer (ud af total). F.eks. 1 of 30
  • Spørgsmålsnummer
  • Selve spørgsmål og svarmuligheder
 • Knap til
  • Næste spørgsmål – “Next”
  • Forrige spørgsmål – “Back”
  • Dog på sidste spørgsmål er det lidt anderledes
   • Forrige spørgsmål – “Back”
   • Oversigt med spørgsmålsnumrene – kaldet “Quiz summary”

Quiz summary skærmbilledet viser

 • Tidstæller – viser tid tilbage
 • Antal besvarede af antal mulige spørgsmål
 • Oversigt med spørgsmålsnumre
  • grønt – besvaret
  • rødt – ubesvaret / markeret af dig til senere gennemsyn
  • hvidt – ubesvaret / umarkeret
 • Knap til
  • Gå tilbage til quiz/spørgsmål – klik på et (tilfældigt) nummer
  • Afslutning af quiz – “Finish Quiz”
   • Bemærk: Der er ingen fortryd, hvis du klikker på denne knap

Bedømmelse

Certificeringstesten skal gennemgåes manuelt.

Resultatet Bestået/Ikke bestået sendes direkte til testpersonerne senest 5 arbejdsdage efter testen.

Typer af spørgsmål

Certificeringstesten består primært af multiple choice.

Men der er også andre spørgsmål og svartyper, og nogle af disse kan ikke bedømmes maskinelt/automatisk.

Multiple choice

Spørgsmål, hvor du skal finde det/de rigtige (antal er anført)

Alle rigtige svar skal findes, før du får point for spørgsmålet

Udfyld de tomme felter

Udfyld de tomme felter med dine egne ord

Alle rigtige svar skal findes, før du får point for spørgsmålet

Træk og slip

Placér byggeklodserne i den rigtige rækkefølge

Alle klodser skal placeres i rigtig rækkefølge, før du får point

Match 2 og 2

Placer byggeklodserne, så de matcher parvis

Alle par skal være matchet korrekt, før du får point

Essay/fritekst (Besvarelsen giver op til 10 point)

Beskriv løsningen af problemstillingen bedst muligt.
Hvis du er i tvivl, eller hvis der er flere muligheder, så begrund