Opgaver - oversigt
Brugergrænsefladen
Data - opslag, søgning og filtrering
Værktøjskassen
Rapporter

Administrere visninger globalt

Selvom nogle administrationsmuligheder vises på alle sider som angivet i denne lektion, kan systemadministratorer og gemte visningsadministratorer administrere visninger mere enkelt for systemet via siden Brugertilpasning. Denne side indeholder bl. a. følgende afsnit og funktioner:

  • Publicerede visninger – i dette afsnit beskrives alle de visninger, der er publiceret for din organisation. Herfra kan du publicere en visning igen, efter at du har justeret de sikkerhedsroller eller juridiske enheder, som visningen er mål for. Du kan også eksportere, slette eller annullere publicering af visninger. Du kan bruge handlingen Gem som personlig til at oprette en personlig kopi af en visning, så du kan opdatere visningen eller få en bedre forståelse af dens indhold.
  • Ikke-publicerede visninger – I dette afsnit vises alle organisationsvisninger i systemet, der ikke aktuelt er publiceret. Disse visninger kommer oftest ind i systemet via importfunktionen. Du kan publicere, eksportere eller slette disse visninger. Handlingen Hurtig publicering, der blev tilføjet i version 10.0.12, gør det muligt at publicere flere visninger fra dette afsnit i én handling ved hjælp af de eksisterende konfigurationer af sikkerhedsroller og juridiske enheder. Du kan bruge handlingen Gem som personlig til at oprette personlige kopier af disse visninger, så du kan få en bedre forståelse af deres indhold.
  • Personlige visninger – Dette afsnit beskriver alle de visninger, der er oprettet af brugere i systemet. Herfra kan du publicere en personlig visning i organisationen eller kopiere en eller flere af disse visninger til andre brugere. Du kan også eksportere eller slette disse visninger efter behov.
  • Brugerindstillinger – Vælg en bruger, der skal vises, eller juster brugerens mulighed for brugertilpasning enten for hele systemet eller for bestemte sider, som brugeren har besøgt. Du kan se og arbejde interaktivt med brugerens tilpasninger i systemet. Du kan også slette alle tilpasninger for den pågældende bruger eller nulstille billedforklaringer for brugeren. Hvis billedforklaringer til funktioner nulstilles, bliver pop op-vinduer, der introducerede nye funktioner, og som brugeren tidligere har afvist, vist igen, næste gang brugeren støder på disse funktioner.
  • Systemindstillinger – Du kan midlertidigt deaktivere tilpasninger for alle brugere i systemet. I dette tilfælde anvendes ingen tilpasninger for nogen bruger, og alle sider nulstilles til deres standardtilstand. Hvis du senere aktiverer tilpasninger igen, anvendes alle tilpasninger igen. Du kan også permanent slette alle tilpasninger for alle brugere i systemet. Det er ikke muligt at gendanne tilpasninger, som er blevet slettet. Før du udfører denne opgave, skal du derfor sørge for at eksportere de brugertilpasninger, som du eventuelt vil bruge senere.

Brugere, der har adgang til siden Brugertilpasning, kan også importere personlige visninger eller organisationsvisninger ved hjælp af knappen Importér visninger i handlingsruden.

I forbindelse med organisationsvisninger kan du vælge Publicer med det samme for at gøre visningerne tilgængelige for brugere uden yderligere eksplicit publicering.